„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku, ul. Stokłosy 1”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku, ul. Stokłosy 1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 83 w Gdańsku, ul. Stokłosy 1”. Teren objęty, inwestycją zlokalizowany jest na działce nr 151/2 obręb 0035 przy ul. Stokłosy 1 w Gdańsku. W ramach przedmiotu zamówieni należy wykonać następujące elementy: A. Boisko wielofunkcyjne. B. Bieżnia. C. Skocznia w dal. D. Siłownia zewnętrzna. E. Plac zabaw. F. Ciągi piesze i jezdne. G. Oświetlenie terenu. H. Elementy małej architektury. I. Wycinka oraz nasadzenia zastępcze. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: A. Roboty ziemne, rozbiórkowe oraz przygotowawcze. B. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. C. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego. D. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego. E. Bieżnia sportowa o nawierzchni poliuretanowej. F. Skocznia w dal. G. Siłownia zewnętrzna rekreacyjna – 4 stanowiska wraz z nawierzchnią pod urządzeniami. H. Plac zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną. I. Wyposażenie placu zabaw. J. Ogrodzenie placu zabaw. K. Ciągi piesze z kostki betonowej. L. Odwodnienie boiska, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, bieżni i chodników. M. Wycinka zieleni. N. Nasadzenia drzew i krzewów. O. Trawniki parkowe z trawy z rolki. P. Droga pożarowa o nawierzchni żwirowej. Q. Oświetlenie boiska, siłowni oraz placu zabaw. R. Elementy małej architektury. S. Trybuny dla minimum 150 osób. T. Boisko trawiaste wraz z wyposażeniem. U. Rozbiórka garaży.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną