Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 - Etap 20

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 - Etap 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 20. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, przejść dla pieszych. 2. Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem dwie części. 1) Część nr 1. Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 20. a) Budowa oświetlenia ul. Bernarda Sychty nr 1, 3, 5 oraz ul. Ludomira Różyckiego w Gdańsku. b) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Chrzanowskiego w Gdańsku. 2) Część nr 2. Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 20. a) Budowa oświetlenia ciągów łączących ul. Ogarną z ul. Stągiewną i ul. Chmielną w Gdańsku. b) Budowa oświetlenia ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną