Dostawa dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 50 wejściówek typu „Prestige” na mecz finałowy Ligi Europy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 58 32 33 100 , fax. 58 32 33 200
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  Al. Grunwaldzka 472D
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 32 33 100, fax. 58 32 33 200
  REGON: 19004453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 50 wejściówek typu „Prestige” na mecz finałowy Ligi Europy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 50 wejściówek typu „Prestige” na mecz finałowy Ligi Europy, który odbędzie się 27 maja 2020 roku w Gdańsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22457000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną