Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska
 • Telefon/fax: tel. 583 098 284 , fax. 583 021 782
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
  ul. Kartuska 42466
  80-104 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 098 284, fax. 583 021 782
  REGON: 19030601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną