Dostawa urządzeń pomiarowych (czujniki przemieszczeń liniowych z miernikiem, siłomierze elektroniczne z miernikami, zestaw hydrauliczny do zadawania obciążeń)

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń pomiarowych (czujniki przemieszczeń liniowych z miernikiem, siłomierze elektroniczne z miernikami, zestaw hydrauliczny do zadawania obciążeń)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych (czujniki przemieszczeń liniowych z miernikiem, siłomierze elektroniczne z miernikiem, zestaw hydrauliczny do zadawania obciążeń). 2.Postępowanie zostało podzielone na 3 części: Część 1: Dostawa czujników przemieszczeń liniowych (4 szt.) wraz z miernikiem (1 szt.), Część 2: Dostawa siłomierzy elektronicznych (2 szt.) z miernikami (2 szt.) Część 3: Dostawa zestawu hydraulicznego do zadawania obciążeń (1 szt.). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, ilości zamawiane zawiera załączniki nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną