Dostawa zestawu radia programowalnego dla KSAT Wydziału ETI PG

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. +48 58 348 61 52 , fax. +48 58 347 24 45
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  ul. Narutowicza 42686
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu radia programowalnego dla KSAT Wydziału ETI PG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw radia programowalnego składający się z następujących elementów a)Wielokanałowe radio software defined, 1 szt., b)Moduł dystrybucji zegara z wbudowanym oscylatorem synchronizowanym GPS, 1 szt., c)Karta sieciowa 10 GbE, 1szt., d)Kabel sieciowy 10 GbE SFP+, 2 szt., e)Adapter sieciowy 1 GbE SFP+ z kablem, 2 szt., f)Antena dwuzakresowa, 8 szt, g)Antena dwuzakresowa, 8 szt, h)Kabel SMA-SMA, 16 szt,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31711423-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną