„Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 PKM/Abrahama do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu)” w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gdańska.”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 PKM/Abrahama do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu)” w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie Gdańska.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 PKM/Abrahama do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu)” w ramach zadania pn. Modernizacja dróg na terenie Gdańska. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji al. Grunwaldzkiej w Gdańsku, poprzez: – wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej; – wymianę istniejących krawężników na kamienne; – wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni poprzez wbudowanie siatki wzmacniającej oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych; – wykonanie przykrawężnikowego korytka ściekowego; – wykonanie prawoskrętu z nawierzchni bitumicznej; – wymianę istniejących wpustów deszczowych oraz przykanalików sieci kanalizacji deszczowej na nowe; – regulację wysokościową przyległych zjazdów z zastosowaniem nowego materiału; – regulację wysokościową włazów, zaworów, istn. sieci uzbrojenia podziemnego; – wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną