Nabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część A: nabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów firmy Progress Część B: nabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów firmy PulseSecure 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania. 72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania. 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania. 72514300-4 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych. 72610000-9 Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego. 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną