Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnej PIT w Gdańsku. Się opłaca

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129 , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnej PIT w Gdańsku. Się opłaca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę loterii promocyjnej skierowanej do płatników podatku od osób fizycznych rozliczających dochody za rok 2019 na podstawie formularzy PIT w Urzędach Skarbowych na terenie Miasta Gdańska w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania, a następnie do urządzenia loterii promocyjnej pod nazwą „PIT w Gdańsku się opłaca”, zwanej dalej „Loterią”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92351100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną