Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/17) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 02 , fax. +48 58 347 18 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 02, fax. +48 58 347 18 02
  REGON: 00000162000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/17) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z044/17) dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 2.Zamówienie jest udzielane w ramach 3 części, tj.: 2.1. Część I: artykuły elektroniczne, 2.2. Część II: artykuły elektrotechniczne, 2.3. Część III: układy do testowania prototypów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31700000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną