Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Pomorskiego.

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Pomorskie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Pomorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i sprzątanie terenów zewnętrznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Pomorskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. a. Część 1: całoroczne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych nieruchomości w Gdańsku: przy ul. Srebrniki 13 – działka nr 116/19 zabudowana budynkiem mieszkalnym 3-lokalowym, 3-kondygnacyjnym – utrzymaniu podlega chodnik zlokalizowany na działce w sąsiedztwie budynku oraz schody wejściowe do budynku (pow. ok. 59,48 m2) oraz przy al. gen. Józefa Hallera 122 – działki nr 23/1, 23/3 i 148/1 zabudowane budynkiem użytkowym – utrzymaniu podlega chodnik przylegający do w/w działek wzdłuż budynku oraz schody wejściowe do budynku (pow. ok. 203,15 m2). b. Część 2: całoroczne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych nieruchomości w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 50 – działka nr 506/4 zabudowana budynkiem użytkowym – utrzymaniu podlega chodnik przylegający do budynku (pow. ok. 85,55 m2) c. Część 3: zimowe utrzymanie czystości terenu zewnętrznego nieruchomości w Gdyni przy ul. Rdestowej 65-71 - kompleks działek nr 1047, 1048, 1055, 1045, 1046, 1053, 1056 i 1057/3 – utrzymaniu podlega teren stanowiący wewnętrzną komunikację na w/w działkach (pow. ok. 5 190,81 m2). d. Część 4: zimowe utrzymanie czystości terenu zewnętrznego nieruchomości w Słupsku przy ul. Kopernika 28-31 i ul. Morcinka - nieruchomość zabudowana stanowiąca kompleks działek nr 312/36, 312/43, 312/41, 312/45, 312/42, 311/2 i 312/44 - utrzymaniu podlega chodnik przylegający do kompleksu w/w działek od strony ul. Kopernika i od strony ul. Morcinka (pow. ok. 242 m2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną