„Przystanek relaks – przystanek kulturalny – amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przystanek relaks – przystanek kulturalny – amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przystanek relaks – przystanek kulturalny – amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Strzyża przy ul. Pułkownika Wilka – Krzyżanowskiego 4/8 – działka 23/2 obręb 30 – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Efekt rzeczowy: Przewiduje się wykonanie „mini amfiteatru”, dojścia do amfiteatru, części chodników, dostawę i montaż stolika do gry w szachy. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: a) Wykonanie „mini amfiteatru” b) Częściowe wykonanie nawierzchni chodnikowej - dojścia do amfiteatru, c) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, d) Dostawa i montaż stołu do gry w szachy (dokładna lokalizacja stołu do gry zostanie wskazana przez Zarządcę terenu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną