Rekultywacja terenów gminnych po nielegalnej eksploatacji bursztynu.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 583 412 041 , fax. 583 416 758
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  Partyzantów 36
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 412 041, fax. 583 416 758
  REGON: 19003008390919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzdiz.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekultywacja terenów gminnych po nielegalnej eksploatacji bursztynu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rekultywacja terenów gminnych po nielegalnej eksploatacji bursztynu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną