Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego „A” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława
 • Telefon/fax: tel. 585 112 400 , fax. 585 112 405
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 112 400, fax. 585 112 405
  REGON: 17511575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego „A” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego „A” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska - malowanie wszystkich pomieszczeń od poziomu parteru do drugiego piętra z wyłączeniem klatki schodowej która ma być malowana od poziomu piwnicy do drugiego piętra, - malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, - wykonanie szpachlowania oraz szlifowania ścian i sufitów w miejscach które tego wymagają, - wymiana osprzętu sanitarnego w łazienkach (kabiny, brodziki, umywalki uszkodzone, baterie, kratki wentylacyjne), - wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i w niektórych częściach korytarzy lub łączników (wykładzina w płytkach) - wymiana drzwi aluminiowych przeszklonych do sali konferencyjnej z obecnych dwuskrzydłowych na dwuskrzydłowe spełniające wymogi bezpieczeństwa (szerokość, kierunek otwierania, z wyeliminowaniem istniejącego progu) - wykonanie remontu tarasu zewnętrznego (wymiana płytek) - wykonanie remontu zejścia zewnętrznego do stołówki (obłożenie schodów betonowych płytkami mrozoodpornymi) - regulacja stolarki drzwiowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną