Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława
 • Telefon/fax: tel. 585 112 400 , fax. 585 112 405
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 112 400, fax. 585 112 405
  REGON: 17511575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie, ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr 1 – Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Główny A; Część nr 2 – Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Boczny B. Zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części: a) Część nr 1 - Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Główny A  malowanie wszystkich pomieszczeń od poziomu parteru do drugiego piętra z wyłączeniem klatki schodowej która ma być malowana od poziomu piwnicy do drugiego piętra,  malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych,  wykonanie szpachlowania oraz szlifowania ścian i sufitów w miejscach które tego wymagają,  wymiana osprzętu sanitarnego w łazienkach po malowaniu (kratki wentylacyjne),  wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i w niektórych częściach korytarzy lub łączników (wykładzina w płytkach)  wymiana drzwi aluminiowych przeszklonych do sali konferencyjnej z obecnych dwuskrzydłowych na dwuskrzydłowe spełniające wymogi bezpieczeństwa (szerokość, kierunek otwierania, z wyeliminowaniem istniejącego progu)  regulacja stolarki drzwiowej b) Część nr 2 - Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska Budynek Boczny B  malowanie wszystkich pomieszczeń (bez pomieszczenia magazynowego)  malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych  wykonanie szpachlowania oraz szlifowania ścian i sufitów w miejscach które tego wymagają,  wymiana osprzętu sanitarnego w łazienkach po malowaniu (kratki wentylacyjne),  wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i w niektórych częściach korytarzy lub łączników (wykładzina w płytkach)  wymiana blatów w trzech aneksach kuchennych  regulacja stolarki drzwiowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną