Usługa lotniczego transportu pasażerskiego dla zespołu Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opera Bałtycka w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-219 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 58 7634912/13 , fax. 587 634 914
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Bałtycka w Gdańsku
  Aleja Zwycięstwa 15
  80-219 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 7634912/13, fax. 587 634 914
  REGON: 19032060085919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa lotniczego transportu pasażerskiego dla zespołu Opery Bałtyckiej w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu grupowego polegająca na dostarczeniu usługi lotniczego transportu pasażerskiego w klasie ekonomicznej na trasie Gdańsk - Sofia (Bułgaria) - Gdańsk dla zespołu Opery Bałtyckiej w Gdańsku, na występ gościnny na festiwalu w Starej Zagorze w Bułgarii 2. Szczegółowe informacje: Rodzaj usługi: Loty rejsowe lub charter samolotów Trasa: Gdańsk (GDN) – Sofia (SOF) – Gdańsk (GDN) Klasa lotu: Ekonomiczna Pasażerowie: 131 osób - pracownicy Opery Bałtyckiej w Gdańsku, w tym zespół techniczny, artystyczny i realizatorzy Bagaż: Bagaż podręczny do kabiny pasażerskiej i bagaż rejestrowany dla wszystkich pasażerów oraz zapewniony przewóz łącznie 55 instrumentów muzycznych w kabinie pasażerskiej. 3. Podział grup pasażerów: a) Grupa I (zespół techniczny) – 14 osób Lot Gdańsk (GDN) - Sofia (SOF): Wylot z Gdańska w dniu 24.11.2019 Przylot do Sofii w dniu 24.11.2019 (do godz. 16.00) Lot Sofia (SOF) – Gdańsk (GDN) Wylot z Sofii w dniu 28.11.2019 (po godz. 13.00) Przylot do Gdańska w dniu 28.11.2019 b) Grupa II – 117 osób z instrumentami muzycznymi Lot Gdańsk (GDN) - Sofia (SOF): Wylot z Gdańska w dniu 26.11.2019 Przylot do Sofii w dniu 26.11.2019 (do godz. 17.30) Lot Sofia (SOF) – Gdańsk (GDN) Wylot z Sofii w dniu 28.11.2019 (po godz. 13.00) Przylot do Gdańska w dniu 28.11.2019 4. Wraz z grupą II wymagany jest transport następujących 55 instrumentów muzycznych w kabinie pasażerskiej: Instrumenty spełniające warunki wymiarów standardowych bagażu podręcznego: (Podano wymiary 1 szt. instrumentu.) 2 klarnety – wymiary: 45 x 36 x 24 cm, waga: 4 kg 3 flety - wymiary: 55 x 18 x 20 cm, waga: 3,5 kg 2 oboje - wymiary: 43 x 24 x 15 cm, waga: 3,6 kg Instrumenty o wymiarach niestandardowych: (Podano wymiary 1 szt. instrumentu.) 18 skrzypiec - wymiary: 80 x 29 x 18 cm, waga: 5,5 kg 6 altówek - wymiary: 85 x 33 x 20 cm, waga: 5 kg 6 wiolonczel - wymiary: 135 x 50 x 35 cm, waga: 5,5 kg 3 smyczki do kontrabasu - wymiary: 81 x 10 x 7 cm, waga: 1,5 kg 1 rożek angielski - wymiary: 60 x 30 x 15 cm, waga: 4 kg 1 klarnet basowy - wymiary: 84 x 33 x 22 cm, waga: 7,5 kg 2 fagoty - wymiary: 72 x 32 x 14 cm, waga: 8,5 kg 4 waltornie - wymiary: 65 x 44 x 18 cm, waga: 7,2 kg 3 trąbki - wymiary: 60 x 38 x 21 cm, waga: 8 kg 2 puzony - wymiary: 98 x 34 x 26 cm, waga: 7 kg 1 puzon basowy - wymiary: 90 x 35 x 30 cm, waga: 7 kg 1 tuba - wymiary: 104 x 60 x 46 cm, waga: 21 kg 5. Ponadto: a) W przypadku Grupy II, Zamawiający dopuszcza możliwość podziału na maksymalnie trzy mniejsze grupy pasażerów, przy czym liczba osób w każdej z grup nie powinna być mniejsza niż 30, a różnica czasowa między przylotami grup do Sofii w dniu 26.11.2019 może wynieść maksymalnie 3 godziny (180 min.). b) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty przewozów lotniczych poszczególnych grup z maksymalnie jedną przesiadką w jednym z krajowych lub europejskich portów lotniczych. Maksymalne oczekiwanie w porcie przesiadkowym w każdą ze stron podróży przez każdą z grup nie może być dłuższe niż 5,5 godziny (330 min.). Łączny czas oczekiwania w porcie tranzytowym przez każdą z grup w obie strony nie może być dłuższy niż 8 godzin (480 min.). c) Wykonawca powinien posiadać ważny certyfikat IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego - w przypadku linii lotniczych będących członkami IATA) lub dokument potwierdzający aktualną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych (w przypadku pozostałych Wykonawców). d) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia potwierdzonej rezerwacji przelotowej dla obu grup przed podpisaniem umowy dot. realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną