Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-862 Gdańsk, Pl. Władysława Bartoszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 58 323 75 20 , fax. 58 323 75 30
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  Pl. Władysława Bartoszewskiego 1
  80-862 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 323 75 20, fax. 58 323 75 30
  REGON: 36701129000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum1939.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Placu Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Ogólna powierzchnia pozioma do utrzymania czystości wynosi 30.560,18 m2, a powierzchnia pionowa 4037,97 m2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną