świadczenie usługi w zakresie najmu autokaru wraz z kierowcą

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 00 , fax. +48 58 347 29 13
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
  ul. Narutowicza 42686
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi w zakresie najmu autokaru wraz z kierowcą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie najmu autokaru wraz z kierowcą do transportu 50 osób – członków Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, dopuszczając możliwość składania ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną