ZP/105/2019 Wydzielenie pomieszczenia dla zamrażarek na poziomie (-) 1 w budynku „C” Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prace obejmują również dostawę i montaż 2 klimatyzatorów oraz instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne.

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 28862700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/105/2019 Wydzielenie pomieszczenia dla zamrażarek na poziomie (-) 1 w budynku „C” Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prace obejmują również dostawę i montaż 2 klimatyzatorów oraz instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie pomieszczenia dla zamrażarek na poziomie (-1) budynku ”C” Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 17. Zamówieniem nie są objęte zamrażarki, butle i stojaki do butli. 2. Prace obejmują wydzielenie pomieszczenia dla zamrażarek z pomieszczenia szatni poprzez wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – włóknowych, dostawę i montaż 2 klimatyzatorów, prace instalacyjne c.o. i wod-kan, prace instalacyjne elektryczne i teletechniczne. 3. Szczegółowy zakres prac określają załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną